Digitalisering medför nya risker och hot

Digitaliseringen och vår tids nya teknik innebär många nya möjligheter. Speciellt när det kommer till informationslagring, kundportaler och hantering av stor mängd data. Men digitaliseringens under kommer även med en baksida – många nya säkerhetsrisker och allvarliga hot. 

Hur säkra är egentligen våra system och vad skulle det kunna innebära om någon obehörig lyckas få tillgång till våra system? Smarta digitala lösningar kan bidra till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter men de innebär också nya risker. När företagets styrsystem kopplas upp mot internet ställs man inför helt nya utmaningar och krav. Det är mycket viktigt att man har kontroll över sina verksamhets kritiska tillgångar och hur risker och incidenter ska hanteras. 

Anders Nilsson, IT-säkerhetsexpert på ESET berättar mer: 

”Har man en ledande roll inom industrisektorn och ansvarar över företagets IT-säkerhet eller automatiseringsarbete så är det extremt viktigt att man är medveten om de risker som finns och hur man på bästa sätt bör hantera dem.” säger Anders. ”Hackingattacker sker dagligen, attacker mot industriella system sker mer i det dolda. Det finns dock enorma risker, speciellt när det gäller samhällskritiska funktioner som el-, vatten-, telekommunikation och infrastruktur.”

Så vad kan man då göra för att skydda sig? Anders menar att arbetet med att skydda komplexa system är en avancerad process som bäst görs case-by-case, men att det finns grundläggande byggstenar som man kan applicera i de flesta verksamheter för att bygga på ett generellt skydd. En högre medvetenhet och kunskapsgrad leder till färre risker. 

Hackingattacker sker dagligen, attacker mot industriella system sker mer i det dolda. Undantagen såsom Stuxnet och Industroyer visar dock på de enorma riskerna som finns, speciellt när det gäller samhällskritiska funktioner som el-, vatten-, telekommunikation och infrastruktur.

Att skydda komplexa system är ett komplext arbete och görs bäst case-by-case. Anders kommer gå igenom de grundläggande byggstenarna för att bygga upp ett generellt skydd som kan appliceras i de flesta verksamheter. Är man intresserad av att veta mer går det bra att kontakta Anders efter dragningen för att boka in ett enskilt möte för just ditt företag.

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Oftast är det människor som är svagheten, oftast på grund av okunskap, men i förekommande fall på grund av illvilja. En högre medvetenhet och kunskapsgrad leder till färre risker.

På Water & Waste den 23 oktober 2019 genomförde Anders ett live-hack på scen för att demonstrera vad som är möjligt, samt gå igenom vad som krävs för att bygga upp ett grundläggande it-säkerhetsskydd. 

Scroll to Top