Eldriven sopbil på Göteborgs gator

Sedan några månader tillbaka rullar en nyutvecklad, eldriven sopbil på Göteborgs gator. Sopbilen är ett samarbete mellan Renova, Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar.

Förutom att sopbilen varken släpper ut partiklar eller avgaser är eldriften tyst, vilket är en stor fördel för stadsmiljön, invånarna i Göteborg och de som jobbar med sopbilen. Eldriften gör det också möjligt att planera för bebyggelse och infrastruktur på ett friare sätt än i dag. För Göteborgs Stad och Renovas del handlar utveckling av elektrifierade fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling.

– Den eldrivna sopbilen är ett stort steg framåt för en hållbar återvinning och avfallshantering, samtidigt som den är positiv för vår personal som får en betydligt tystare arbetsmiljö. Vi hoppas också att vi med ny teknik kan locka fler chaufförer att bli intresserade av att komma och köra hos oss, säger Hans Zackrisson, chef för Renovas fordonsutveckling, och fortsätter:
– Eftersom sopbilen är byggd på en tvåaxlig, smidig bil blir också framkomligheten bra. En av utmaningarna var just att få plats med batterier på en tvåaxlig bil. Sopbilen laddas enbart på natten och klarar då en hel dags körning. Då står den ändå med motorn igång hela tiden när sopkärl töms och innehåll komprimeras.

Den eldrivna sopbilen, som kör i innerstan, har varit i drift ett par månader och hittills går allt precis som det ska, enligt Hans Zachrisson.
– Dessutom märker vi att det finns stort intresse och stor efterfrågan i världen på den här typen av elsopbilar, säger han.

Den nyutvecklade elsopbilen är både tyst och avgasfri, ett positivt bidrag till stadsmiljön i Göteborg. 

Den 23 oktober 2019 tar bilen tillfälligt en paus från sitt dagliga arbete för att visas upp på Water & Waste Göteborg. Där kan man spana in den first hand, samt lyssna på föredrag med Hans Zachrisson från Renova, Peter Årnes från Kretslopp & Vatten och Jonas Odermalm från Volvo Lastvagnar när de gemensamt berättar om tankarna bakom bilen och hur man tillsammans utvecklade den. Vi berättar lite om dess förtjänster avseende både miljö och arbetsmiljö. Kompletterat med erfarenheter från hur den har upplevts och fungerat i verklig drift.

Text: Sara Steinholtz Sparby, Crossmedia

Scroll to Top