Afriso Ema AB

Om oss

Afriso har under 45 års tid utvecklat lösningar för
säker hantering av explosiva och giftiga
produkter. Vårt arbete har hela tiden haft
mottot “För renare luft, jord och vatten”
som ledstjärna.
Vi utvecklar och marknadsför produkter
och lösningar inom områdena Nivåövervakning,
Värmekontroll, Gasövervakning
samt Tryck & Temperaturmätning.
Vår målsättning är att erbjuda kunden
hjälp att spara pengar, uppfylla lagar och
regler samt bidra till en bättre miljö och
säkrare arbetsplatser.

Markerad produkt

Afriso Cloud – En komplett molntjänstlösning

Afriso Cloud Connect är en liten box där 1-4 givare/varnare/vakter eller liknande kan anslutas (oavsett fabrikat) så länge den kommunicerar via 4-20 mA, 0-10V eller slutande kontakt. Boxen ansluts till 24V och kommunicerar sedan via mobilnätet all givaredata vidare till vårt Afrisomoln. Exempel på applikationer Nivå – håll koll på nivån i t.ex. silos, cisterner eller andra tankar med hjälp av olika mättekniker som linradar, ultraljud eller med tryckgivare. Gas – i utrymme där det finns risk för farliga gaser att spridas kan gasvarnare kopplas via molnet som automatiskt skickar ut varning vid förutbestämda nivåer. Tryck – håll koll på ditt tryck oavsett var du befinner dig. Realtid eller historik med hjälp av trendgrafer. Ställ in larm vid vikande eller för högt tryck. Temperatur – i lokaler där rätt temperatur är viktigt kan temperaturgivare kopplas via molnet som automatiskt skickar ut varning vid förutbestämda nivåer, samt håller koll på förändringar.

Se produkt »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss