Air Liquide Gas AB

Om oss

Air Liquide erbjuder gaser, utrustning och tjänster för vattenbehandling – dricksvatten, processvatten och avloppsvatten. Vi levererar oxygen och koldioxid för applikationer på reningsanläggningar, t ex BOD (biochemical oxygen demand), pH-reglering, VOC (volatile organic compound) och luktkontroll inom industrin. Air Liquides långsiktiga, innovativa och effektiva lösningar hjälper dig att minska miljöpåverkan i samband med utsläpp av avloppsvatten och ger en bättre arbetsmiljö med färre kemikalier. Vi har många års erfarenhet inom vattenvård och hjälper våra kunder att på bästa sätt utnyttja gasteknikens enastående möjligheter. Vi utför även analyser, tester och försök.

Om oss
Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder, har ca 66 000 medarbetare och över 3,6 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

I montern
I vår monter visar vi bland annat exempel på hur man ökar en reningsanläggnings kapacitet med upp till 50% med hjälp av oxygen (syre) i stället för att använda luft. Vi visar även olika typer av injektionsutrustning för gas i vatten.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top