Bioteria

Om oss

Bioteria Technologies AB är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

I över 20 år har vi vidareutvecklat och förfinat våra produkter med fokus på driftsäkerhet, kostnadsbesparingar och miljö. Detta har lett till att Bioteria idag kan erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa produkter med hög driftsäkerhet och kvalitet som innebär stora miljövinster och ekonomiska besparingar.

I vår monter kommer vi visa dig
– Fettavskiljare med biologisk rening som minskar tömningsbehovet
– Biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilationer som ger brandsäker ventilation med minskat sotningsbehov
– Biologisk luktkontroll för soprum
– Fristående miljöhus för kostnadseffektiv källsortering

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top