Cactus Utilities

Om oss

VI ÄR EN STARK LOKAL AKTÖR SOM KAN GÖRA SKILLNAD
Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften av något vi tar för givet: Tillgång till tryggt vatten, d.v.s. en samhällsviktig funktion med krav på hög driftsäkerhet. Genom att producera vårt eget drift/SCADA/DCS-system kan vi skapa funktioner som löser er verksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt. Vårt system heter Cactus Eye och finns nu hos ca 40 VA-kunder runt om i landet. Totalt har vi ca 110 installationer.
Ända sedan vår första digitalisering av ett vattenverk 1974, har vi byggt ett lokalt och oberoende företag som hela tiden vilat på några få grundtankar:

LÅNGSIKTIGA OCH NÄRA RELATIONER
Även om vi växer har vi ständigt relationerna i första rummet. Vi ska aldrig bli det stora opersonliga företaget utan ser till att verkligen lära känna våra kunder och samarbetspartners. Vi är övertygade om att det är när människor träffas och lär känna varandra som det blir bäst.

KVALITET I ALLT VI GÖR
Detta innebär naturligtvis att våra produkter och tjänster ska vara att lita på, men också att vi alltid har en hög servicegrad och en stor förståelse för våra kunders verksamhet. Det är genom förståelse för den verklighet våra kunder lever i vi verkligen kan låta vår kvalitetsiver komma till sin rätt.

MILJÖN FÖRST
Eftersom vi arbetar med den rena naturprodukten vatten, är miljöfrågor viktiga för oss. Det gäller såväl vår egen miljöpåverkan som att vi ständigt hjälper våra kunder att optimera sin gröna infrastruktur.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top