Eco Scandic Oy

Om oss

Eco Scandics verksamhet kretsar kring återvinning av använda köldmedier. När köldmedier används i kylkretsar samlar ämnet på sig fukt, olja och annan smuts som ökar kylmaskinens energikonsumption.

Vi erbjuder en lösning som ger aktörer inom kylbranschen en möjlighet att ta till vara på använt köldmedium och minska CO2 utsläpp från destruktion samt produktion av köldmedier.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top