Process Nordic / Recycling & Miljöteknik

Om oss

Nordiske Medier är Skandinaviens största verksamhet inom specialmedia med fler än 50 titlar i Danmark, Sverige och Norge – både digitalt och i print. Dessutom står vi bakom utgivningen av över 100 olika specialtidskrifter och nyhetsbrev. Alltid med ett riktat innehåll för en tydligt definierad och skräddarsydd målgrupp.

Till skillnad från många andra medier skriver vi om både stora och små företag. Och vi fokuserar på de övergripande tekniska, politiska och konjunkturmässiga förhållanden som är viktiga för näringslivet. Och inte minst, nyheter om kollegor, kunder och leverantörer i branschen.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top