Rensa Avskiljarteknik AB

Om oss

Med ett tydligt miljö- och teknikfokus skapar Rensa förutsättningar för nästa generations matavfallshantering. Vi levererar fett- och matavfallssystem till såväl storkök som till hushållsprojekt. Våra kunder är b.la kommuner, fastighetsägare och restauranger. Med våra systemlösningar sparar vi både på miljön och förenklar vardagen för flertalet yrkesgrupper.

Rensa genomsyras av hållbarhet, kvalitet och innovation. Vi har ständigt ett öra mot marknaden och våra lösningar ingår i flertalet pilotprojekt runt om i Sverige där Rensa bistår med teknik, rådgivning och problemlösning. Vi ser matavfall och fettslam som en resurs snarare än ett problem. Genom att förenkla och öka benägenheten att källsortera matavfall kan vi öka produktionen av miljöneutral biogas och biogödsel. Det ser vi som en viktig del i den miljöutmaning som ligger framför oss.

Varmt välkomna!

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top