Rensman AB

Om oss

Rensman AB har i 30 år utfört ledningsunderhåll i VA-sektorn och vi har skaffat oss en bredd kunskap som gjort att vi idag, utöver vår dagliga verksamhet, även anlitas för rådgivning och konsultation i samband med inköp av vatten- och avloppstjänster.
De tjänster vi utför är:

• Mekanisk rensning av rör med Ekopig
• Luft-Vattenspolning av vattenledningar
• Utredning av tillskottsvatten/Röktest
• Täthetsprovning/provtryckning av rör
• Rengörning av borrade brunnar
• Rengöring och desinficering av vattenreservoarer
• Renovering av vattenreservoarer
• Inventering av nedstigningsbrunnar

Vi tillverkar och säljer även produkter för ledningsunderhåll.

Ekopig – vår egna rörrensningspig
Vi är Nordens största tillverkare av rörrensningspiggar. De går under namnet EKOPIG och finns i 4 olika densiteter och lagerförs i storlekarna 15 mm upp till 800mm

Rörproppar för provtryckning, by-pass pumpning eller bara att proppa från 40mm upp till 1000mm

Behöver ni något för att rengöra och desinficera i era drickvattensinstallationer eller vattenreservoarer så kan vi erbjuda några olika produkter.

Läs mer på rensman.se

Markerad produkt

Produkter

Kontakta oss

Scroll to Top