Watersystems Sverige AB / Emcon Miljöteknik AB

Om oss

Watersystems Sverige AB säljer WSB Clean minireningsverk. Vi har en egen serviceorganisation som erbjuder kunderna en komplett servicelösning. WSB Clean är ett fullbiologiskt/kemiskt reningsverk som använder MBBR-teknik. Reningsverket finns i varianter för 5 – 5 000 användare och tillverkas i betong av högsta kvalitet. Det finns 55 000 WSB Clean i drift världen över.

Watersystems Sverige AB startades 2013 och är ett dotterbolag till Tranås Cementvarufabrik. Moderföretaget grundades 1958 och producerar betongvaror med fokus på enskilt avlopp. Reningsverken tillverkas i Tranås Cementvarufabriks produktionslokaler i Tranås i Småland.

Emcon Miljöteknik AB är en av Watersystems återförsäljare med säte i Umeå. Emcon hanterar större projekt, ofta med inriktning mot kommunal verksamhet och är verksamma över hela Sverige.

Markerad produkt

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top