Yara AB

Om oss

Odor and H2S Solutions
Identifiea, motverka och avlägsna lukt och H2S

Om Yara
I nära samarbete med kunder och partners, växer Yara:s kunskap för att på ett ansvarsfullt sätt nära världen och skydda planeten, allt för att uppfylla sin vision om ett samhälle i samarbete. En värld utan hunger och en planet som respekteras.

Våra lösningar gällande näringsriktiga grödor och precisionsjordbruk erbjuder lantbrukarna möjlighet att öka avkastningen och förbättra kvaliteten på produkten, samtidigt som påverkan på miljön minskar. Våra miljö- och industrilösningar förbättrar luftkvaliteten och minskar utsläppen. De är viktiga ingredienser i produktionen av ett brett sortiment av produkter. Vi främjar en öppen kultur av mångfald och integration som främjar säkerheten och integriteten hos våra anställda, leverantörer, affärspartnersoch samhället som helhet.

Yara grundades år 1905 för att lösa framväxande hungersnöd i Europa, och har en global närvaro med över 16 000 anställda och verksamheter i över 60 länder. År 2017, redovisade Yara intäkter på 11,4 miljarder USD. yara.com
———————————————————————————

If you’re facing an odor problem Yara’s experts can help. From consultancy to after-sales service as well as installation and management of control systems we have the services and technology to remove and prevent foul smells.

If you need to identify, prevent or remove odor and H2S (hydrogen sulphide) we offer a range of products and services that will help you ensure:

– Clean Air.
– Extended asset life.
-H2S corrosion.
-Safe environment.
– full-service solution tailored to your needs so you.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top