Vad händer på Water & Waste?

Nätverksfrukostar

Starta dagen med en inspirerande och lärorik föreläsning kombinerad med nätverkande. Vi bjuder på frukost. 

Branschmingel

Avsluta den första mässdagen på bästa sätt! På vårt branschmingel kan du nätverka med kollegor i branschen medan du lyssnar på live-musik. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Workshops

Under hela mässans gång pågår flera workshops direkt på mässgolvet. Här lyfts ämnen som cirkulär ekonomi, återbruk och dess användningsområden i praktiken. 

Halvdagskonferenser

För er som vill ha fördjupad kunskap finns möjlighet att delta i nischade halvdagar. 

Seminarier

På mässan finns möjlighet att lyssna till branschprofiler och experter helt kostnadsfritt på mässans öppna scener mitt på hallgolvet. Här hör du om de senaste tekniska lösningarna, blir uppdaterad om nya vägledningar och tar del av case från verkligheten.

Live-hack

Anders Nilsson, en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET, visar i realtid ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Digitalisering och ny teknik bidrar till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker. Här lär du dig hur du undviker dem. 

Dag_200x200

Lean ledarskapsfilosofi
- Viljan att ständigt bli bättre

Ta tillvara kraften och kreativiteten hos alla ledare och medarbetare med Lean. Dag Lotsander är en uppskattad föreläsare som talar om Toyotas ledarskaps­filosofi, även kallad Lean, och vad det betyder för ledarskap och medarbetarskap.

Anders_200x200

Live-hack

Anders Nilsson är en välkänd IT-säkerhetsexpert från ESET som i realtid visar ett livehack, där han tar över en uppkopplad enhet. Smarta lösningar kan bidra till effektiviseringar och nya affärsmöjligheter – men de innebär också nya risker.

lina_200x200

Hur uppnår vi en cirkulär ekonomi?

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället – från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Förbättringspotentialen är betydande. Med rätt åtgärder skulle Sverige kunna återta en stor del av de ekonomiska värden som idag går förlorade i vår ineffektiva materialhantering. Upphandlingen måste bli cirkulär och tillverkande bolag behöver fler incitament för att agera resurseffektivt när det gäller materialval och produktdesign. Mål och åtgärder som styr mot bibehållen materialkvalitet och högre andel återvunnet material i produkttillverkning skulle kraftigt driva på den cirkulära utvecklingen.

ida_200x200

Att bedriva och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Vad är samhällsviktig verksamhet och vad blir konsekvenserna för samhället om den inte fungerar? Vad finns det för metoder för att kunna upprätthålla sin verksamhet? Ida Kullgren, MSB berättar närmare om metoden för kontinuitetshantering som handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet, oavsett störning.

jens_200x200

Rain Gothenburg -  Att bli världens bästa stad när det regnar.

Hur man kan vända något till synes negativt till något positivt genom att arbeta kreativt.

mikael_200x200

Betongskador på vattenverk

De flesta svenska vattenverken är byggda under mitten av förra århundradet och trots att betong är det överlägset bästa konstruktionsmaterialet att uppföra stora anläggningskonstruktioner i är idag många av dessa i dåligt skick. I föredraget presenteras hur betongskador kan se ut, varför de uppstår och hur de bör repareras.

ulrik_200x200

Erfarenheter från Sobacken, Borås

Borås stad har under de senaste åren genomfört en stor investering i ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk samt anslutningsledningarna. Investeringen kommer att hamna mellan 3,5 och 4 miljarder och genom beslutet så ersätts anläggningar från dels 1930-talet (reningsverket) och dels 1960-talet (kraftvärmeverket) med moderna anläggningar. Genom investeringen kommer även centrala markområden att frigöras för exploatering.

För staden och stadens förtroendevalda är beslutet både stort, svårt och utmanande. Vice ordföranden för Borås Energi och Miljö AB, tillika Kommunfullmäktiges vice ordförande i Borås, Ulrik Nilsson (M) kommer i föredraget att belysa en del av de frågeställningar och argument som var centrala för beslutet och dess genomförande.

Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande i Kommunfullmäktige i Borås samt i Borås Energi och Miljö AB, tidigare riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelseordförande i Borås. Utanför politiken verksam på RISE (Research Institutes of Sweden).

mattias_200x200

Skydd mot höga havsnivåer i Göteborg – en samarbets-övning utöver det vanliga

Göteborg ligger utsatt för höga havsvattenstånd i samband med stormar. Framtida havsnivåhöjningar gör situationen ännu värre. För att skydda staden mot det stigande hav har en kedja av åtgärder tagits fram. Dessa innefattar allt från spektakulära barriärer tvärs över Göta älv, högvattenskydd längs älvkanten med pumpstationer för dagvatten, till ett finmaskigt nät av åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall i hela kommunen. Mattias Salomonsson från Sweco visar hur komplex frågan om skydd mot höga havsnivåer är och hur man undviker att lösningar på ett problem skapar nya utmaningar.

anette_200x200

Anpassa människan eller tekniken? – Människans förmågor och begränsningar.

En allt högre grad av automatisering inom exempelvis industri och transport är till för att underlätta för oss människor, samtidigt som vi förväntas hänga med i teknikutvecklingen och anpassa våra färdigheter. Detta är möjligt inom vissa gränser eftersom människor är flexibla men vet vi var dessa gränser går och förstår vi vad ”priset” för denna anpassning kan vara?
Vi ger exempel på vad vi har att vinna på en högre grad av förståelse för människans förutsättningar och begränsningar.

jan_200x200

"På scen"-intervju med tidningen Reclycling

ikon_200x200

"På scen"-intervju med tidningen Recycling

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

andreas_200x200

Möjligheter inom tvättanläggningMer information kommer inom kort.