Water & Waste: Circular Solutions

Hållbarhet, fossilfritt samhälle och cirkulär ekonomi i fokus på Water & Waste 2021

Efter en lyckad premiär i oktober 2019 satsar den nya mässan för vatten, avfallshantering och återvinning – Water & Waste stort för att bli den ledande mötesplatsen i Sverige för affärer, investeringar och erfarenhetsutbyte inom industriell hållbarhet och ett cirkulärt samhälle. Årets tema för mässan 2021 är ”Circular Solutions”.

Water & Waste hade premiär på Åbymässan i Göteborg i oktober 2019, som den nya mässan för alla som arbetar med VA, avfall och återvinning. Den nya mötesplatsen bemöttes mycket bra av de som medverkade och nu siktar arrangören Easyfairs på att expandera området för avfall och återvinning för att bemöta önskningar från branschen.

– ”Efter premiären av mässan har vi gjort ett omfattande undersökningsarbete där vi fört en nära dialog med olika aktörer från branschen. Efterfrågan av smarta lösningar för avfallshantering och industriell hållbarhet i form av ökad resurseffektivitet är tydligt stort och vi kommer därför att möta efterfrågan genom att expandera vårt område inom avfall och återvinning, säger Caroline Berkow, Head of Event.

Årets tema: Circular Solutions
Nästa upplaga av mässan kommer att äga rum i oktober 2021 och då kommer fokus att ligga på kommunernas och industrins utmaningar inför de globala målen och ett mer resurseffektivt samhälle. Mässans namn uppdateras till Water & Waste: Circular Solutions och delas upp i två huvudområden; Avfall & Återvinning och Vatten & Avlopp.

– ”Detta är oerhört viktiga frågor som berör oss alla i samhället. För att kunna möta FNs globala mål innan 2030 behöver branschen komma samman på neutral mark för att diskutera de förändringar som vi står inför”, fortsätter Caroline.

Water & Waste: Circular Solutions blir en mötesplats där de som levererar, köper in och utvecklar produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi och hållbarhet får en chans att träffas, utbyta erfarenheter och göra affärer – allt för att driva utvecklingen framåt. Besökare på mässan varierar från VA-, avfalls- och hållbarhetschefer för både privat och offentlig sektor till tekniker, ingenjörer och miljökonsulter, samt energibolag, investerare och företagsledning på tillverkande bolag. På mässan har de som deltar chans att se produkter, tjänster och lösningar från bland annat återvinningsföretag, maskin- och utrustningsleverantörer, hållbarhetskonsulter och nya smarta digitala lösningar inom vatten och avlopp, avfall och återvinning.

– ”Det händer så otroligt mycket spännande saker på marknaden just nu. I princip alla företag måste se över sin verksamhet för att förstå hur de påverkar miljön. Dagens konsument blir mer och mer medveten och regleringarna blir allt hårdare, vilket medför att omställningen är här och det är dags för förändring. Vi vill hjälpa till i det arbetet och vara ett forum för de som väljer att ta sitt ansvar för miljö, klimat och hälsa.”, kommenterar Caroline.

Tillskott till mässans Advisory board
Som en del av arbetet kan man nu bekräfta fem nya medlemmar till mässans Advisory Board – Per Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, Malin Baltzar, hållbarhetschef på Stena Recycling, Hans Zachrisson chef för fordonsutvecking på Renova, Pierre Bolvede, avfallschef på Mölndals Stad och Tomas Haglund-Flemström, hållbarhetschef på Formica Capital.

– ”Vi behöver skapa den första gedigna mässan om cirkularitet. Både för VA och avfallssektorn är det cirkularitet som är lösningen. Vi måste fokusera på att utvinna resurser och det krävs en konkret mötesplats där man kan känna och klämma på lösningar som finns tillgängliga på marknaden”, säger Per Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, W&W Advisory board medlem.

Scroll to Top