Batteri Laddplatstavla

Beskrivning​

Medical Care System har tagit fram ett mycket effektivt paket för att till en rimlig kostnad få en säker arbetsplats vid batteriladdningsplatsen.
Diphoterine® lösning är en unik spolvätska som effektivt neutraliserar både syror och baser såsom svavelsyra eller kaliumhydroxid. Diphoterine® lösning är en CE märkt medicinteknisk produkt som får ersätta ögon- och nöddusch enligt Europastandard EN15154-3/4

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top