Förbehandling av matavfall och livsmedelsavfall till biogas

Beskrivning​

Under hösten installerar ReTec Miljö ännu en förbehandlingslinje, denna gången till Uppsala Vatten och Avfall AB. Förbehandlingslinjen skall ta emot matavfall och förpackade livsmedel från invånarna i Uppsala med omnejd och separera matavfallet från förpackningar, plast, föroreningar mm, och samtidigt hålla en hög kvalité på substratet som skickas vidare för produktion av biogas. Processen sker med en unik krossning i en enstegs kross.
ReTec finns på plats under Water och Waste mässan i Oktober och berättar gärna mer om tekniken och vilka möjligheter som finns.

Scroll to Top