Lansering av eyeControl och ny generation styrsystem

Beskrivning​

Genom releasen av eyeControl integreras marknadsledande produkter från Beckhoff Automation i form av styrsystem och utvecklingsmiljöer in i Cactus Eye. Med detta tar vi det bästa av två världar och skapar DCS-funktionalitet på öppna PLC-system. Med integrerad versionshantering och säker kommunikation, underlättar eyeControl såväl konfiguration som idrifttagning och underhåll. Systemen har ett stort utbud av I/O-moduler, kommunikation med Cactus Eye sker över protokollet OPC UA.
Genom integration av TwinCat3, erhålls modern och grafisk objektprogrammering enligt standarden 61131-3. Simulering kan även ske med Simulink® och Matlab®. Inledningsvis erbjuds två nivåer av styrsystem i form av C20 och C200, vilka täcker in anläggningar från 10 till ca 3 000 I/O.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top