LuminUltra Water Test

Beskrivning​

Rensman presenterar nu en möjlighet för kommuner och vattenverk att själva ta vattenprover på dricks- och badvatten som inte tar mer än 3 minuter.

Med LuminUltra Water Test kan man:
• Göra bakteriologisk vattenanalys av dricksvatten och badvatten på 3 minuter med 100% säkerhet.
• Sätt igång driften snabbare efter reparationer och renoveringar
• Bygg upp rutiner för egenkontroll på vattenverk
• Spåra föroreningsskillnader
• Spara arbetstid
• Spara omkostnader för vattenprovtagning
• Med uppladdningsbara enheter arbeta ute på fältet

LuminUltra systemet filtrerar först ett litet vattenprov för att isolera alla levande celler. Varje levande cell har en kärna, ATP, som är varje cells energikälla.Med en kemisk vätska märker vi varje cell och får då ett ATP att lysa upp. Vi mäter ljuset från cellerna med PhotonMaster och omsätter det till ett värde som angiver vattenkvaliteten med mycket hög precision. Det tar bara 3 minuter att få fram din vattenkvalitet utan större förberedelser.

Scroll to Top