Svetskurser hos Aqua-Line

Beskrivning​

Kursen utförs i enlighet med EWF 581-1 * och EN 13067 * (se mer information på nästa sida) och examinering sker i samarbete med Svetskommissionen och RISE. Fokus ligger på förståelse av svetsprocesserna, materialet, svetsfel, felkällor och konsekvenser.

Efter godkända teoretiska och praktiska prov utfärdas certifikatet:
EPW – European Plastic Welder för de valda kategorierna.

Tidsåtgång för kursen är 3 dagar och examination sker sista kursdagen. Kursen hålls i Aqua-Lines lokaler i Stenungsund.

Kategorier som ingår är:
3.4 Stumsvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.6 Elektrosvetsning av små PE-rör dn ≤ 315 mm
3.8 Sadelsvetsning av PE-rör i alla dimensioner

Kursen omfattar såväl teoretisk som praktisk genomgång av:
Plasters egenskaper, materiallära
Mottagningskontroll av rör och rördelar
Fogberedning inför svetsning
Svetsning med stumsvets
Svetsning med elektromuff
Kontroll av svetsat material
Metoder för förstörande och oförstörande provning
Dokumentation av svetsarbete

Media

Scroll to Top