Tork PaperCircle® – världens första återvinningstjänst för pappershanddukar

Beskrivning​

Tork PaperCircle® är en komplett lösning som hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål genom att minska avfallet med upp till 20 % och minska koldioxidutsläppet för dina pappershanddukar med upp till 40 %*. Dessutom är det ett starkt ställningstagande som visar ditt engagemang för hållbarhet, både för besökare och medarbetare. Tork PaperCircle® är den enda återvinningstjänsten för pappershanddukar i sitt slag. Vi hjälper dig att ställa om till en cirkulär verksamhet genom att samla in och återvinna dina använda pappershanddukar till nya mjukpappersprodukter. Efter lyckade pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna erbjuder vi nu Tork PaperCircle® på fler Europeiska marknader.

Tillsammans med dig och våra pålitliga återvinningspartners sluter vi kretsloppet för dina använda handdukar genom att återvinna dem till nya mjukpappersprodukter på en lokal Essity-fabrik.

*Resultatet från en livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) som utfördes av Essity Tork och verifierades av IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2017, där processerna som undvikits har tagits med i beräkninge

Scroll to Top