Allweiler excenterskruvpumpar

Beskrivning​

En excenterskruvpump kan användas för vätskor med slitande innehåll och klarar utmärkt av att pumpa fasta partiklar. Är den produkt, som skall pumpas, så viskös att den inte flyter, måste produkten matas fram till pumpens sugöppning med hjälp av frammatningsskruv. De kan även med fördel användas för noggrann dosering av olika typer av vätskor. Pumpens konstruktion gör att mediet hanteras mycket skonsamt, med låga skjuvkrafter och mycket små pulsationer.

ALLWEILER EXCENTERSKRUVPUMP
Allweiler excenterskruvpumpar kan användas till praktiskt taget alla typer av vätskor; från tunnflytande till mycket trögflytande torrslam. Pumpen är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer vilket betyder att den behåller sitt flöde även om det sker en tryckökning på trycksidan. Något som också är utmärkande för Allweilers excenterskruvpump är att den har god sugförmåga. Flödet är direkt proportionellt mot varvtalet, dvs. pumpkurvan är en linjär.

Användningsområden:
Pumpning av avloppsslam med varierande TS-halt
Pumpning av polymér, järnsulfat, kalk­slurry, etc.
Pumpning av avvattnat slam från centrifuger eller silbandpressar upp till ca: TS 35 %
Pumpning och dosering av kemikalier
Inom biogasanläggningar vid pumpning av malet substrat

Scroll to Top