Brunnstätning vid olje och kemikaliespill

Beskrivning​

Snabb och säker tätning av gatubrunnar
Genom att täcka gatubrunnen, hindrar man snabbt oljor
och andra kemikalier, från att nå dagvattenledningen.
Överkörningsbar och gjord i polyuretan.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top