Diphoterine®lösning

Beskrivning​

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta
sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en
begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper
vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien Diphoterine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett
snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser såsom t.ex.
saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut). Diphoterine® är även
verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektiv mot över 1.500st kemikalier.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top