Ekopig

Beskrivning​

Vi tillverkar och säljer Ekopigs, som vi utvecklat under våra snart 30 år av rörrensning. Ekopig är en cylinderformad och flexibel skumgummiplugg med varierande densitet som drivs fram genom ledningar med hjälp av vatten och/eller lufttryck. Tack vare sin elasticitet fyller Ekopig upp hela röret och formar sig efter rörets diameter, böjar och ventiler, vilket gör att den är mycket effektiv för att rengöra även kraftigt igensatta rör. Den klarar även av 90 graders böjar och t-stycken.
Ekopig fungerar för alla typer av ledningar och används för underhåll, rensning och tömning av rörsystem.
Piggning med Ekopig ökar flödeskapaciteten, sänker elförbrukningen och minskar slitaget på pumpar och annan utrustning vilket ger minskade driftstörningar och förlänger systemets livstid.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top