ReTec Förbehandlingsanläggning för matavfall

Beskrivning​

ReTec levererar och tillverkar kompletta anläggningar för förbehandling av organiskt matavfall till biogas, där hjärtat i processen består av en kross från Holländska SMICON. Den kan förbehandla både förpackat och oförpackat avfall från hushåll, butiker etc.

Hos ReTec har vi stor erfarenhet av att konstruera kompletta förbehandlingsanläggningar. Med en anläggning får din verksamhet en effektiv kross till förbehandling av hushållsavfall och förpackat livsmedelsavfall. Lösningen är enkel med minimalt underhåll och hög driftsäkerhet. Maskinen är kompakt, men har en stor kapacitet.

Urval av fördelarna med en förbehandlingsanläggning från ReTec:
Lämplig både för förpackat och oförpackat matavfall
Hög kapacitet
Låg energiförbrukning
Låg driftkostnad med få komponenter
Robust och driftsäker anläggning
Substrat med minimalt innehåll av synliga föroreningar

Scroll to Top