Hexafluorine®lösning

Beskrivning​

Hexafluorine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk speciellt framtagen för att användas mot Fluorvätesyra eller föreningar som innehåller fluorvätesyra. Den är verksam mot alla syror men har även förmågan att snabbt oskadliggöra den giftiga Fluoridjonen som annars binder bl.a. kalcium i kroppen. Dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets Rapport 2010:6.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top