Hitta berggrund

Beskrivning​

Att lägga ner en ny överföringsledning kan ha sina utmaningar. Speciellt i områden med mycket berggrund. Vid har sensorer (GPR) för att hitta befintliga bergsdjup och hitta bättre ledningsvägar för att minimera sprängning.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top