Hitta dolda ledningar

Beskrivning​

Vi har utrustning för att se ner till ca 4 meter i marken. Det gör att ledningar för vatten, el, gas, dagvatten, spillvatten kan dokumenteras med dimensioner, lägen, lutning etc! Resultatet blir en DWG- eller SHP-fil med alla ledningar.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top