HST 300 Pricon 2.0

Beskrivning​

WhiteLine-svetsarna täcker alla tillämpningsområden vid elektrofusionssvetsning av PE-, PP- och PVDF-rör med elmuffar. HÜRNERs all-elektrofusionssvetsare har utvecklats i enlighet med kraven från den senaste versionen av ISO-standarden 12176-2: 2000, DVS-standarden 2201-1 och WEEE-direktivet med Reg. DE 74849106. WhiteLine-svetsarna klarar av att svetsa i allt från säkerhetskänsliga områden i gasnät till komponenter med mycket små diametrar (t.ex. applikationer för geotermisk eller sanitär anslutning) samt komponenter med mycket stora diametrar (t.ex. applikationer för avloppsvatten). Dessutom så kan man registrera platsen mycket exakt med hjälp av den inbyggda GPS-funktionen. Det är enkelt att via bluetooth ladda ner all svets- och spårbarhetsdata eller ett finjusterat urval av dem, som en abstrakt eller utökad rapport i PDF-format eller som en etikett som skrivs ut med valfri skrivare. Det går även att få etiketten i ett DataWork-format för bearbetning på en PC.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top