Jonselektiv mätteknik

Beskrivning​

Brett sortiment av jonselektiva elektroder för detektering av joner i vattenlösningar. Enkel detektering av bland annat tungmetaller som bly, silver, kadmium samt koppar.
Elektroder för näringsämnen som kalium, natrium, nitrat, ammoniak samt klorid och fluorid ingår i sortimentet.
Jonselektiv mätning kan med enkla metoder användas för noggrann bestämning av jonkoncentrationer under såväl labb- samt fältarbete.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top