Keystone OptiSeal

Beskrivning​

En mjuktätande vridspjällsventil för många applikationer.