Luft/Vattenspolning

Beskrivning​

Luft och vattenspolning är en mycket enkel men effektiv metod för att rensa vattenledningar. Det innebär att luft och vatten, med hög hastighet, spolas genom ledningarna. Kominationen av luft och vatten skapar turbulens i ledningen som gör att beläggning och löst slam spolas ut.

Scroll to Top