Magnetdrivna membrandoserpumpar

Beskrivning​

2015 lanserades vår doserpump gamma/ X som med klickhjul, 4:a manöverknappar, stor belyst LCD-display och väl synlig 3-LED-indikering för drift-, varnings- och felmeddelanden gav användaren direkt tillgång till pumparnas viktigaste funktioner. Det innebar även att ett helt batteri av denna doserpump kunde monteras variabelt och platssnålt på rad.
Nu har vi tagit ett steg till genom att sätta in innovativa fördelar från vår doserpump gamma/ X i två av våra trotjänare; Vår magnetdrivna membrandoserpump delta har nu blivit ”stora syster” och byter namn till gamma/ XL. Vår motordrivna Sigma Trio serie har även de utformats med många av fördelarna från vår doserpump gamma/ X och heter numera Sigma/ X.
X – som i X-stremt smart!

Scroll to Top