Magnetiskt induktiva flödesmätare från Mecon GmbH

Beskrivning​

Robust MAG-mätare med hög driftsäkerhet och mätnoggrannhet för alla typer av flödesmätning av elektriskt ledande vätskor.

Scroll to Top