Mät-, regler- och analysinstrument

Beskrivning​

ProMinent erbjuder ett brett utbud av mätinstrument och sensorer för de flesta applikationer; 1- och 2-kanals, kyltorns- och multikanalsinstrument samt hand- och turbiditetsmätare.
Sensorer för 16 olika mätparametrar som klarar bl a från låg konduktivitet till mycket förorenat vatten, från låga till höga temperaturer, sulfidrika vatten samt vatten med förekomst av fluorvätesyra – m a o för alla tänkbara applikationer!

Scroll to Top