ReTec Gipsåtervinning

Beskrivning​

En gipsåtervinningsanläggning består ofta av ett visst antal gipsvalsar och siktar. Allt beror på kundens behov och önskemål om kvaliteten på gipspulvret och rejektet. Anläggningen består av transportband och magnetavskiljare.

Scroll to Top