Slangpumpar

Beskrivning​

Tack vare det stora kapacitetspannet, mellan 1,1 l/h – 38 000 l/h, och det breda urvalet av slangmaterial anpassat efter kemikaliernas speciella egenskaper, är slangpumparna lika effektiva i tuffa industriella applikationer som i laboratorier. Vanliga applikationer är sedimenterande media, såsom kalkslurry och dosering av ickehomogena vätskor, med hög viskositet.
Vårt sortiment erbjuder ett mycket brett intervall av pumpar i de flesta kapaciteter och tryckklasser.
Pumparna kännetecknas, liksom ProMinents övriga doserpumpar, av exceptionellt god hållbarhet såväl på slitagedelar som drivenheter. Driftprincipen för en slangpump är attraktiv tack vare sin enkelhet.
Ett slangelement, tillverkat av olika typer av elastomer eller termoplast, är infattat i pumphuset. Då detta slangelement tryckts samman, av rullarna/släpskorna på de större modellerna, och därefter återgår till sin originalform skapas ett vakuum som härigenom suger upp vätskan.

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top