SMICON Kvarn

Beskrivning​

Rotorn inuti SMIMO-kvarnen pulveriserar organiskt material såsom tex. potatis, morötter till en homogen pumpbar massa. En sikt i hammarkvarnen säkerställer att produkten endast släpps ut när partiklarna har den önskade storleken.

Scroll to Top