Strate Pumpstationer

Beskrivning​

Strate har i över 60 år arbetat med att lösa problem inom VA-branschen. Deras största framgång är pumpstationen AWALIFT som sålts i över 30 000 enheter. Tack vare kombinationen av en centrifugalpump och ett separationskärl för fasta partiklar och trasor etc. erbjuder det en användarvänlig och ekonomisk hållbar lösning. En AWALIFT pumpstation kan ersätta flera pumpstationer med dränkbara pumpar i ett ledningsnät och installation i gammal pumpsump är möjligt.

Då centrifugalpumpen i en Strate pumpstation endast pumpar avloppsvatten fritt från partiklar har den optimalt skydd mot kloggning, nötning och andra oförutsedda stopp. Detta resulterar i en ekonomisk drift med underhåll-och serviskostnader reducerade till ett minimum. Ett slutet system likt Strate medför också en torr och luktfri miljö.

Kapacitet
upp till 800 m3/h eller 37 000 PE

Scroll to Top