Vacuumpumpar / system

Beskrivning​

RVS-pumparna skapar undertryck och komprimerar gas och vätskor i steriliseringsprocesser. Den är även lämplig för koncentrering, torkning, impregnering, formsprutning av plast, avgasning och extrahering av okondenserad gas från kondensatorer.
Ljuddämparen är integrerad med vakuumpumpen och lagerbocken har en kompakt konstruktion. Axelkopplingen är konstruerad som en påsticksaxel för enkelt underhåll.

Vakuumpumparna finns även i kompletta aggregat bestående av vakuumpump, tank för servicevätskan, elektrisk motor, rör/slangar och ventiler. Version T med värmeväxlare för servicevätskan.
RVS vätskeringvakuumpumpar klarar att pumpa både gas och gaser med vätskeinblandning. Gaskompressionen är nästan isotermisk. Inga smörjmedel kommer i kontakt med den pumpade gasen. Pumparna är mycket driftsäkra och kräver minimalt med underhåll. Tack vare den nya integrerade ljuddämparen i vakuumaggregaten är ljud- och vibrationsnivåer avsevärt reducerade. RVS finns även i högvakuumutförande.

Scroll to Top