VAG SKR® klaffbackventil

Beskrivning​

VAG SKR® har ett metalltätande lutande säte som gör att slaglängden reduceras med cirka 30 procent, vilket ger en kortare stängningstid samtidigt som tryckstötar reduceras. Minsta flödeshastighet är 1,6 meter per sekund.
SKR är lämplig för användning i vattenbehandlingsapplikationer, vattenverk, dricksvatten, vatten och avlopp, vattenkraftverk, kraftverk och industri.

Scroll to Top