WeldControl 2.0

Beskrivning​

Hanteringen av en WeldControl-maskin är helt unik och gör det möjligt att svetsa på ett sätt inget annat system kan erbjuda. Det går att använda maskinen på två sätt; Antingen så använder operatören sig av assistansen från den interaktiva hydraul- och styrenheten. Eller så används manuellt läge för att göra fogen ”för hand”.

I WeldControl-läget så hjälper maskinen till och övervakar/dokumenterar processen. Efter att rörparametrarna har angetts eller bekräftats så följer systemet processen och de moment som operatören utfärdar. WeldControl-maskiner tillhandahåller dock inte bara förinställningar; de underlättar arbetet, t.ex. genom att minska trycket automatiskt när auto-inställningen är aktiverad. Svetsrapporterna har alla data som krävs enligt ISO-spårbarhet.
I Manuellt läge fungerar skärmen som en digital mätare. Den visar svetstrycket och värmeelementets temperaturer och är en leverantör av all data.

Vi erbjuder stumsvetsing i dimensionerna 160mm upp till 1600mm

Media

Hemsida

Nedladdningar

    Scroll to Top