Utställarlista

Uppdaterad utställarlista kommer inom kort.

Ett tydligt fokusområde på Water & Waste är VA. Den svenska VA-branschen står inför stora satsningar där Sveriges alla kommuner kommer att investera enorma summor i modern VA-teknik. Utställarna visar energieffektiva lösningar, underhåll, pumpar och ventiler för VA- och processindustri, digitala styr- och övervakningssystem, vattenrening mm. Du finner även utställare inom IoT för vattenlösningar, tillverkare av filter, separatorer och rörutrustning samt miljöfrämjande lösningar och kemikalier. 

Mässan har även ett stort fokus på cirkulär ekonomi, återvinning och industriellt avfall . Här visas nya tekniska lösningar för en hållbar hantering, sortering och tvättning av både kommunalt och industriellt avfall. Här visas återvinningslösningar, energiåtervinning, lyft- och marklösningar, avfallsdeponering, återbruk mm. 

Nedan ser ni ett urval av våra bokade utställare

ksb_400x400
Scroll to Top