27 - 28 oktober 2021  |  Åbymässan, Göteborg

En mötesplats för en mer långsiktigt hållbar framtid

Vårt samhälle står inför stora förändringar för att kunna gå från linjär till cirkulär ekonomi. Hållbar och resurseffektiv industri, ren och giftfri miljö och agenda 2030 är stora utmaningar som berör de flesta företag och driver på utvecklingen. För att kunna implementera nya lösningar och tillvägagångssätt behöver den svenska VA-, avfalls- och återvinningsbranschen komma samman på neutral mark för att mötas, diskutera och göra affärer. Mässan Water & Waste är en mötesplats där alla intressenter välkomnas och där frågor som stabil försörjning av samhällsviktiga resurser, hållbara och fossilfria lösningar samt ökad återvinning står i fokus.

VA, avfall och återvinning
ställ ut på water & waste

Ställ ut på Water & Waste: Circular Solutions

Erbjuder ert företag lösningar inom exempelvis hållbarhet, avfallshantering, VA eller miljöteknik? Sveriges företag och kommuner står inför en omställning utan dess like där nya avtal måste slutas för att följa industrins utveckling samt nya lagar och regler. Ta reda på hur ett deltagande på Sveriges enda renodlade mässa för hållbarhet och cirkulär utveckling skulle kunna se ut för er!

Besök mässan i Göteborg 2021

Är du intresserad av att ta nästa steg i utvecklingen mot en mer hållbar tillverkning eller cirkulärt samhälle? Arbetar du som exempelvis VA, miljö-, avfall- eller återvinningschef på kommun, inom byggsektorn eller inom tillverkande industri? Spana in vad ett besök på Water & Waste: Circular Solutions kan innebära för dig. Aktiviteter, seminarieprogram, innovationer och utställarlista.

Avfall & Återvinning

Fokusområde Avfall & Återvinning expanderar till 2021 års mässa. Det innebär bland annat utställare med nya smarta lösningar för insamling och hantering av avfall, innovativ utrustning och teknik inom återvinning samt rådgivning och konsultation från experter inom bland annat CSR, hållbarhet, miljö och energi.

Vatten & Avlopp

Inom fokusområde Vatten & Avlopp har du som besökare möjlighet att träffa ledande leverantörer av all sorts industriell hydraulikutrustning, kemiska & bioteknologiska lösningar för rening och analys av fett, slam och avloppsvatten, samt aktuell, innovativ teknik för distribution, underhåll, och övervakning.

Spana in ett urval av våra redan bokade utställare:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Scroll to Top